Motivene er hentet fra Anne Mo.z.arts “Harper’s Dream”- serie.

Pris 600 kr for et sett med alle tre motivene.