Motivet er hentet fra Anne Mo.z.arts “Mary” fra hennes “Harper’s Dream”- serie.

Pris 225 kr eller 600 kr for et sett med alle tre motivene.