“Høyrer dei låtten frå drukne fantar, så er det Jo som går att” (2021)