Blikk mot by’n
50×50 cm
Pris 5800 kr.
Utsikt til Bergen by, badet i sol,
fremstilt i en herlig koloritt.