GRUPPE ’21

Sytten forskjellige kunstnere skal få vise frem kunsten sin hos oss.
Spennet er stort. Det blir maleri, det blir glass, det blir tegning,
illustrasjon, lino-trykk, og det blir keramikk. Det blir kjempegøy!
Noen av kunstnerne er lokale, noen kommer fra andre deler av landet, og noen fra det store utland.
Noen av kunstnerne er etablerte og har solgt kunst i mange år, mens for noen blir dette en av de aller første utstillingene de deltar på.
Tenk så stas!
Fellesnevneren for de alle er i alle fall at de er dyktige på sitt felt, og vi er stolte av at de har lyst å delta på vår utstilling.
Dette er en salgsutstilling, Galleri Mo.z.art formidler alle salg.